[CA] Nou projectes de recerca en salut coordinats per entitats catalanes rebran fons de la UE

iToBoS project is introduced in Lo Campus Diari. The article presents health research projects coordinated by Catalan entities funded by the European Union, including iToBoS in the search for early detection of melanoma. The article is written in Catalan.

This media is a University and school press of Catalonia, Valencia, the Balearic Islands, Northern Catalonia, Andorra and Alghero. The media highlights that the Commission has granted 508 million euros in aid to 75 projects for the treatment of cancer, brain diseases, infectious diseases, complex chronic diseases, antimicrobial resistance and other prominent areas of health research. Nine of the selected projects are led by Catalan entities such as Sant Joan de Déu Hospital, the University of Girona, the Autonomous University of Barcelona or the Vall d'Hebron Oncology Research Institute among others.

La Comissió concedeix 508 milions d’euros a 75 projectes de recerca en l’àmbit de la salut

La Comissió ha concedit 508 milions d’euros en ajuts a 75 projectes per al tractament del càncer, malalties cerebrals, malalties infeccioses, malalties cròniques complexes, la resistència als antimicrobians i altres àmbits destacats de la recerca en salut. Nou dels projectes seleccionats estan liderats per entitats catalanes com ara l’Hospital Sant Joan de Déu, la Universitat de Girona, la Universitat Autònoma de Barcelona o l’institut d’investigació oncològica de la Vall d’Hebron entre d’altres (podeu trobar la llista completa a sota). 

Aquests projectes rebran els diners després de la signatura dels convenis de subvenció, prevista per a les properes setmanes. Es van seleccionar a partir d’una avaluació i compten amb 1.158 participants de 58 països. En aquest darrer any d’Horitzó 2020, el programa de recerca i innovació de la UE, suposa la concessió d’ajuts més quantiosa per a la recerca col·laborativa en l’àmbit de la salut.

«El finançament per part de la UE de projectes de recerca i innovació és un element essencial de la nostra resposta a la covid-19, però tampoc no deixem de banda altres qüestions crucials per a la salut i el benestar. La UE té un paper fonamental donat el volum de les inversions —com ara en importants infraestructures europees de recerca— però també perquè s’ocupa dels grans reptes —com ara el càncer, la resistència antimicrobiana i els efectes mediambientals sobre la salut—, la coordinació dels esforços nacionals i la col·laboració internacional», ha declarat avui la comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel.

You can read the full article at locampusdiari.com/