[CA] iToBoS presented in the Catalan Audiovisual Media Corporation

iToBoS was presented by the Catalan Audiovisual Media Corporation. The news, produced in Catalan, highlights that the University of Girona (UdG) is coordinating an international project to create a tool for early detection of melanoma.

The Catalan Corporació de Mitjans Audiovisuals (CCMA)  is the public entity that manages the media of audiovisual communication of the Government of Catalunya, the channels of Televisió de Catalunya and the group of broadcasters of Catalunya Ràdio, as well as the digital contingents generated by these media. Their mission is to be a public service with a strong commitment to quality, independence and promotion of Catalan culture and language. It is also part of the Fundació La Marató de TV3, which promotes social awareness and biomedical research. It is also associated with CIRCOM Regional, which brings together 376 public television stations from 38 European countries with the aim of promoting and developing cooperation between members, in the co-production and exchange of audiovisual content and in the training of journalists and technicians.

CCMA presents the iToBoS project, led by Rafael García, professor of computer vision and funded by the European Union's Horizon 2020 program, as a proposal that will develop a body scanner that will make a comprehensive assessment of patients and allow different types of skin cancer to be diagnosed early and in a personalized way. It will do so through an artificial intelligence system capable of integrating information from different sources: from images of the patient's skin surface, their demographic data and medical records to genomic information through d 'a sample of saliva.

La Universitat de Girona (UdG) coordina un projecte internacional per crear una eina de detecció precoç del melanoma. Es tracta del projecte 'iToBoS', dirigit pel catedràtic de visió per computador Rafael García i finançat pel programa Horitzó 2020 de la Unió Europea. La proposta desenvoluparà un escàner corporal que farà una avaluació integral dels pacients i permetrà diagnosticar diferents tipus de càncer de pell de manera precoç i personalitzada. Ho farà a través d'un sistema d'intel·ligència artificial capaç d'integrar informació procedent de diferents fonts: des d'imatges de la superfície cutània del pacient, les seves dades demogràfiques i registres mèdics fins a la informació genòmica a través d'una mostra de saliva.

A més, la recerca permetrà desenvolupar un sistema d'intel·ligència artificial per assistir els professionals de la salut en la realització d'un diagnòstic integral del càncer de pell personalitzat per a cada pacient. S'espera que aquest avenç contribueixi a millorar les taxes de detecció i a generar diagnòstics altament individualitzats. L'eina es basa en les tendències més recents en intel·ligència artificial per combinar dades ja disponibles i obtingudes amb tecnologies existents actualment (imatges dermatoscòpiques) amb informació adquirida a partir de l'innovador escàner d'iToBoS. A més, els algoritmes integraran dades addicionals del pacient -historial mèdic, genòmica, edat o sexe- per tal de fer una avaluació de les pigues, tenint en compte les característiques de cada persona.D'altra banda, amb les exploracions successives sistemàtiques d'un pacient, el sistema també podrà detectar els canvis que es produeixen en les pigues dels pacients, integrant aquesta informació en el sistema d'intel·ligència artificial que es desenvoluparà. En definitiva, el projecte busca permetre calcular de manera holística el risc de cada pacient, diagnosticant abans i amb més precisió les malalties de la pell. D'aquesta manera, a més, es podrà incrementar l'efectivitat i l'eficiència en la presa de decisions clíniques personalitzades

Keep reading the full article at www.ccma.cat/324/