iToBoS presented in Fulls d'Enginyeria

Spain, 8/11/2021.

iToBoS project is presented in Fulls d'Enginyeria, a digital publication produced by the Association of Industrial Engineers of Catalonia (AEIC) and the College of Industrial Engineers of Catalonia (COIEC) aimed at disseminating news of engineering and technology. The project is introduced as an artificial intelligence system to detect skin cancer. The article is written in Catalan.

The European ITBoS project will use artificial intelligence to develop a highly individualized melanoma early detection device. The project will devise an AI system capable of integrating information from different sources: from images of the patient’s skin surface, their demographic data and medical records to genomic information through a saliva sample.

Un projecte europeu, l'iToBoS, utilitzarà la intel·ligència artificial per desenvolupar un dispositiu de detecció precoç del melanoma altament individualitzat. El projecte idearà un sistema d’IA capaç d’integrar informació procedent de diferents fonts: des d’imatges de la superfície cutània del pacient, les seves dades demogràfiques i registres mèdics fins a la informació genòmica a través d’una mostra de saliva.

La Universitat de Girona (UdG) coordina, a través del grup de recerca VICOROB, aquesta iniciativa, que lidera el catedràtic de visió per computador Rafael García. iToBoS ha estat un dels cinc projectes finançats per la Unió Europea, d’entre les 158 propostes que s’han presentat a la convocatòria “Diagnòstic Digital” del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la UE. El projecte té un pressupost total de 12 milions d’euros i finalitzarà el 2025 amb l'objectiu final de desenvolupar un escàner corporal que farà una avaluació integral dels pacients i permetrà detectar diferents tipus de càncer de pell de manera precoç i personalitzada.

L’eina es basa en les tendències més recents en intel·ligència artificial per combinar dades ja disponibles i obtingudes amb tecnologies existents actualment (imatges dermatoscòpiques) amb informació adquirida a partir de l’innovador escàner d’iToBoS. A més, els algoritmes integraran dades addicionals del pacient –historial mèdic, genòmica, edat, sexe...– per tal de fer una avaluació de les pigues, tenint en compte les característiques de cada persona.

Keep reading at fullsdenginyeria.cat.